...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง

(จำนวนผู้เข้าชม 204 ครั้ง)